xem phong thủy màu sơn nhà

Phong thủy cho bếp ăn: 6 TỐI KỴ phải tránh kẻo mạc vận

Ngày xưa, ông cha ta chưa có tủ lạnh nên trong các tài liệu về phong thủy của người xưa để lại chưa đề cập tới vấn đề này. Nhưng theo quan điểm được nhiều người đồng tình nhất về cách đặt tủ lạnh là nên đặt nó ở hướng lành (Bắc, Đông Nam), vì more »