Phòng ăn

Đập tan sự đơn điệu của những chiếc bàn ăn nhà bạn

Nếu bạn không còn hứng thú với bàn ăn nhà mình, hãy nghĩ xem liệu rằng bạn không thích nguyên cả cái bàn hay chỉ là một hay vài bộ phận thôi. Sau đó, hãy cân nhắc việc thay đổi chân đế hay mặt bàn. Cả hai sự lựa chọn này đều sẽ thay đổi more »