chọn tuổi xông đất năm mới

coi tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 

Nhâm Tuất khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Thìn, Bính Thìn, Bính Dần, Bính Thân nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho more »

coi tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967

Đinh Mùi khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Sửu, Tân Sửu nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Đinh Mùi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm more »

coi tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941 

Tân Tỵ khắc hàng Can, hàng Chi: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Tân Tỵ nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình more »

coi tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947

Đinh Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Đinh Hợi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho more »

coi tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995

Ất Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Tân Tỵ, Quý Tỵ, Tân Hợi nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Ất Hợi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình more »

coi tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 

Quý Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Quý Hợi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho more »

coi tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 

Tân Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Tỵ, Ất Tỵ, Ất Hợi nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Tân Hợi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình more »

coi tuổi xông đất đầu năm mới Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959

Kỷ Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Tân Tỵ, Đinh Tỵ nên cũng không phải là những đối tượng hợp tuổi xông đất để gia chủ lựa chọn. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm more »