Chuyên gia lo bán đảo Sơn Trà bị phá hủy vì bê tông hóa

Ngoài ra, tờ trình năm 2016 của UBND TP.HCM có 11 quận, huyện đề xuất sửa đổi, bổ sung một số tuyến đường trong bảng giá đất ở. Trong đó có 30 tuyến đường thuộc tám quận huyện đề nghị đổi tên, chỉnh đoạn. Có 27 tuyến đường thuộc năm quận huyện bổ sung thêm và chỉ có duy nhất một tuyến đường tại quận 2 là có điều chỉnh giá đất.

TP.HCM đề xuất đổi tên, chỉnh đoạn nhưng không thay đổi giá 80 tuyến đường, điều chỉnh giá 5 tuyến đường, bổ sung 6 tuyến đường và điều chỉnh giảm 2 tuyến đường.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Hội đồng nhân dân TP.HCM về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất ở trên địa bàn TP.HCM. Bảng giá đất này đã được ban hành theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31-12-2014 của UBND TP.HCM, được từ đầu năm 2015 đến hết năm 2019.

Bảng giá đất do UBND TP.HCM quy định chỉ bằng 30% so với giá thị trường

Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất đổi tên, chỉnh đoạn nhưng không thay đổi giá 80 tuyến đường, điều chỉnh giá 5 tuyến đường, bổ sung 6 tuyến đường và điều chỉnh giảm 2 tuyến đường.

Hồi đầu năm 2016, UBND TP.HCM cũng có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân TP.HCM về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất áp dụng từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2019 trên địa bàn TP.HCM.

Điểm mới của bảng giá đất 2016 là trường hợp cho thuê đất để sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại, tài chính, nhà hàng, khách sạn, nhà ở cho thuê, văn phòng làm việc và cho thuê… hệ số K sẽ tăng 0,1 lần so với năm 2015.

Ngoài ra, tờ trình năm 2016 của UBND TP.HCM có 11 quận, huyện đề xuất sửa đổi, bổ sung một số tuyến đường trong bảng giá đất ở. Trong đó có 30 tuyến đường thuộc tám quận huyện đề nghị đổi tên, chỉnh đoạn. Có 27 tuyến đường thuộc năm quận huyện bổ sung thêm và chỉ có duy nhất một tuyến đường tại quận 2 là có điều chỉnh giá đất.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Gò Nổi, phường Phú Hữu để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án đường dây 220kV Cát Lái – Công nghệ cao ở quận 9 là 6,35. Đối với đất nông nghiệp, mặt tiền đường Gò Nổi là 15,69 và không mặt tiền đường là 14,63.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>